Xin vui lòng nhập vào yêu cầu của bạn dưới đây

Eden hotel
Địa chỉ: 60 Mai Xuân Thưởng, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: (0256) 625 2222 - 625 2233
Fax: 0256 625 0771
E-mail: sales@edenquynhonhotel.com